Procedures - Documents Under Control

Ga naar de inhoud
DOCUMENTS UNDER CONTROL
Lees hier hoe documenten beheer u het leven makkelijker kan maken.

Procedures
Gepubliceerd in Document Control ยท 28/2/2016 21:18:00

(Vervolg Normen en Richtlijnen)
In de  basis kan ik een procedure schrijven die ongeveer 50-70 %  toepasbaar  is. Voor elk bedrijf dat mij inhuurt is dus grofweg de helft  al klaar,  dat is dus ook niet het probleem. Het probleem zit hem in het  zoeken  naar de juiste balans in de procedure waarin het bedrijf het  beste  past. Het is die wrijving tussen die verschillende bedrijven die  het  werk voor mij zo interessant maakt. Want DC moet zowel met de eigen,   als andermans documenten rekening houden, bewaken en controleren. En   hoewel de procedure van een bedrijf wel toegespitst is op dat bedrijf,   moet het ook bruikbaar zijn in de communicatie naar derden.

Richtlijnen
Voor  alle normen geld dat het richtlijnen zijn. Als je als bedrijf kan  verdedigen dat jouw oplossing beter werkt, is dat ook goed. Toen ik voor  het eerst te maken kreeg met ISO was het idee erachter dat het vooral  inhield dat de klant een klachtenprocedure kon verwachten. Het feit dat  een bedrijf een ISO certificering heeft betekent dus niet dat  zij  hetzelfde werken als het bedrijf dat ernaast staat en ook een ISO   certificaat heeft.

Voordelen van normen en richtlijnen
Ik  denk dat de voordelen wel bekend zullen zijn. Mensen weten wat ze  moeten doen, hoe ze het moeten doen, wanneer ze het moeten doen en wat   ze niet moeten/mogen doen.
Het geeft houvast en bescherming tegelijk voor de werknemers.

Nadelen van normen en richtlijnen
Het probleem met normen en richtlijnen is dat er ook nadelige gevolgen zijn, die we maar al te graag voor lief nemen.
Het  kan leiden tot bureaucratie. Mensen gaan zich verschuilen achter die  regeltjes. Het kan leiden tot ruzies en miscommunicaties over de  interpretatie van de normen en richtlijnen. Het bekende welles/nietes  spelletje.

Wat sommige bedrijven ook niet altijd begrijpen is  dat een te dicht  getimmerde richtlijn kan leiden tot fouten.  Bijvoorbeeld als er een  nieuwe collega bijkomt die dezelfde regeltjes  hanteerde, maar op kleine  puntjes net iets anders gewend is te werken.

Dit  probleem doet zich overigens ook voor met de codes FI, FC en FA. Ik   heb in bedrijven gewerkt waar ze FC en FR ingeruild hadden voor FI.

Het  levert problemen op bij nieuwe werknemers.
© 2014 - 2024 Documents Under Control
Webdesign by: WWW.KOS4U2.NL
Terug naar de inhoud